Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Gusül Abdesti

Gusül Abdesti

Gusül (Boy Abdesti)
Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (Büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.
Gusül Gerektiren Haller:
a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir. B. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.
Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da İmamı Azam ile İmam Muhammed'e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez.
Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.
Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.
Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf'a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed'e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.
Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.
Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.
İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.
Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed'e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.
İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.
Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.
Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez. (İmam Şafî'ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)
Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.
Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.
Cünüplük, hayız veya nefselik (Loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.
Gusül Nasıl Yapılır:
Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye" diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.
Gusülün Farzları:
 • Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
 • Burna su çekip yıkamak.
 • Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.
 • Gusülün sünnetleri:
  • Gusle niyet etmek.
  • Besmele ile başlamak.
  • Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.
  • Avret yerini yıkamak
  • Gusülden evvel abdest almak.
  • Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
  • Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
  • Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.
  • Son Güncelleme : 10.07.2023 21:35:38
   Gusül Abdesti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
   Facebook Twitter Pinterest whatsapp
   Gusül Abdesti Yorumları
   şifre

   1 Yorum Yapılmış "Gusül Abdesti"
   BENİM SORMAK İSTEDİĞİM BOY ABDESTİ ALIRKEN 3 KERE AĞZA 3 KERE BURNA VERİYOZ SONRA NAMAZ ABDESTİ ALABİLİRZYA NAMAZ ABDESTİ ALIRKAN NASIL NİYET EDİYOZ SIRALAMA NASIL OLUYOR
   .
   1 YANITI GÖRÜNTÜLE
   Gusül Abdesti Nasıl Alınır Kadın
   Gusül Abdesti Nasıl Alınır Kadın
   Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti, tüm bedenin toplu iğne deliği kadar kuru yerin kalmayacağı kadar tüm vücudun yıkanması ile boy abdesti alınması anlamındadır. Gusül abdesti için ortada sebeplerin olmasıyla birlikte bu abdest farz olur. Faka...
   Adet Bittikten Sonra Gusül Abdesti
   Adet Bittikten Sonra Gusül Abdesti
   Adet Bittikten Sonra Gusül Abdesti, Âdet gören her kadın veya kızın adet bittikten sonra temizlenmesi gerekir. Allah'u Teâlâ gusül abdestini Kuran- ı Kerimin ayeti kerimelerinde açıklayarak farz kılmıştır. Adetten ve temizlenme konusunda geniş yer ve...
   Gusül Abdestini Bozan Şeyler
   Gusül Abdestini Bozan Şeyler
   Gusül abdestini bozan şeyler; genelde kadın-erkek arasındaki mahrem ilişkilerle ve cinsellikle alakalıdır. Kadın-erkek arasında veya kişinin tek başına geleceği şekilde birazdan bahsedilecek olan olaylardan biri gerçekleştiğinde; gusül abdestini boza...
   Gusül Abdesti Nasıl Bozulur
   Gusül Abdesti Nasıl Bozulur
   Gusül Abdesti Nasıl Bozulur, Gusül, yıkanmak demektir. Belirli durumlardan sonra bedeni yıkamak demektir. Önce besmele çekilir, niyet edilir, eller yıkanır, avret yeri yıkanıp temizlenir, sonra güzelce normal abdest alınır. Daha sonra da bütün beden ...
   Gusül Abdestinin Farzları
   Gusül Abdestinin Farzları
   Gusül abdesti, Allah-u Teala'nın şart kıldığı, maddi ve manevi kirlilikten arınmaktır. Gusül tepeden tırnağa ulaşana kadar bedenin hiçbir yerinde kuru yer kalmaksızın yıkanmaktır. Namaz kılmak için alınan abdest küçük, gusül ise büyük abdesttir. Gusü...
   Oruçluyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Oruçluyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Oruçluyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır, Gusül Abdesti (Boy abdesti) Allah-ü Teâlâ'nın kullarına buyurduğu bir temizlik şeklidir. Gusül Abdesti tepeden tırnağa hiç kuru yer kalmayacak şekilde kişinin temizlenmesidir. Kadın ve erkeğin cünüplükta (Cinsel...
   Gusül Abdesti Duası
   Gusül Abdesti Duası
   Gusül Abdesti Duası, Cenab-ı Hak, "Eğer cünüb iseniz yıkanıp temizlenin" buyurmaktadır. Her şeyden önce Allah'ın emridir. Gusül ne demektir? Yıkanmak olarak tanımlanır. Diğer ismi boy abdestidir. Gusül'e başlayan bir kimse "Niyet ettim Allah rızası i...
   Gusül Abdesti Banyodan Önce Mi Sonra Mı Alınır
   Gusül Abdesti Banyodan Önce Mi Sonra Mı Alınır
   Gusül Abdesti Banyodan Önce Mi Sonra Mı Alınır, Birçok kişinin bildiği gusül, banyodan sonra alınan gusül abdestidir. Ancak banyodan önce gusül abdestini almak daha uygundur. Gusül abdestini almak vücutta iğne ucu kadar bile kuru yer kalmadan bedeni ...
   Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur
   Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur
   Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur, Müslüman olan herkes için en önemli gereksinimdir, olmazsa olmazların başında gelir. Müslümanlıkta temizlik esastır. Bu yüzden Müslümanlar yaşadıkları yerleri, bedenlerini ve kıyafetlerini temiz tutmakla mükelleftir. ...
   Gusül Abdesti Nasıl Niyet Edilir
   Gusül Abdesti Nasıl Niyet Edilir
   Gusül abdesti nasıl alınır, gusül, Yüce Allah'ın emrettiği, maddi ve manevi temizlenme, arınmadır. Kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir.Gusül gerektiren hallerCünüplük haliErgenlik çağında olan kadın ve erkeğin c...
   Gusül Abdesti İle Namaz Kılınır Mı
   Gusül Abdesti İle Namaz Kılınır Mı
   Gusül abdesti ile namaz kılını mı, gusül abdesti normal abdest gibi olduğu için namaz kılınabilir. Hatta normal abdestten daha önde yer alır. Bir kişi gusül abdesti aldıktan sonra, abdesti eğer bozan bir sebep yoksa, yeni bir namaz abdesti almaya ger...
   Mezi Gusül Gerektirir Mi
   Mezi Gusül Gerektirir Mi
   Mezi gusul gerektirir mi? Mezi, yani zevk suyu diye tabir edilen ve şehvet sonrasında oluşan saydam bir sıvıdır. Eğer bir çiftleşme söz konusu değilse ve sadece oynaşma sırasında mezi gelmiş ise bu gusül gerektirmez. Fakat eğer kişinin o esnada abdes...

    

   Gusül Abdesti Nasıl Alınır Kadın
   Adet Bittikten Sonra Gusül Abdesti
   Gusül Abdestini Bozan Şeyler
   Gusül Abdesti Nasıl Bozulur
   Gusül Abdestinin Farzları
   Oruçluyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Gusül Abdesti Duası
   Gusül Abdesti Banyodan Önce Mi Sonra Mı Alınır
   Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur
   Gusül Abdesti Nasıl Niyet Edilir
   Gusül Abdesti İle Namaz Kılınır Mı
   Mezi Gusül Gerektirir Mi
   Gusül Abdesti Neden Alınır
   Erkeklerde Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Gusül Abdesti Gerektiren Haller
   Gusül Abdesti Alınırken Okunacak Dua
   Gusül Abdesti Bayan
   Bayanlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Gusülde Vesvese
   Yaralıyken Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Şafii Mezhebine Göre Gusül Abdesti
   Gusül Abdesti Alırken Yellenmek
   Şafilerde Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Gusül Abdesti Alırken İdrar Kaçırmak
   Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Cünüp
   Gusül Abdesti Nasıl Alınır Erkek
   Gusül Abdesti Nedir
   Gusül Abdesti Sünnetleri
   Popüler İçerik
   Gusül Abdesti Neden Alınır
   Gusül Abdesti Neden Alınır
   Gusül abdesti neden alınır? Gusül abdesti, guslü gerektirecek şartlar hasıl olduğu sırada tüm vücudu iğne deliği kadar kuru yer kalmayacak kadar tüm ...
   Erkeklerde Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Erkeklerde Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Erkeklerde Gusül Abdesti Nasıl Alınır, Şuna bir açıklık getirerek yazıya başlamak lazım. Boy Abdesti (Gusül) Erkekler de ve Bayanlar da aynı şekilde ...
   Gusül Abdesti Gerektiren Haller
   Gusül Abdesti Gerektiren Haller
   Gusül abdesti yani boy abdesti, dinin gerekliliği olarak gerektiği hallerde tüm vücudu iğne deliği kadar kuru yer kalmayacak kadar yıkanmasıdır. Suyun...
   Gusül Abdesti Alınırken Okunacak Dua
   Gusül Abdesti Alınırken Okunacak Dua
   Gusül abdesti alınırken okunacak dua, Türkçe'deki diğer bir adı da "boy abdesti" olan gusül abdesti islam dininde herkesin bilmesi gereken en önemli i...
   Gusül Abdesti Bayan
   Gusül Abdesti Bayan
   Gusül Abdesti Bayan, Gusül abdesti otuz iki farzdan biridir. Gusül abdesti kadın ve erkeğe farzdır. Gusül abdesti alınmadan namaz kılınmaz, oruç tutul...
   Bayanlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Bayanlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır
   Bayanlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır, Bayanların gusül abdesti, bazı özel durumların sonucunda bütün bedeni toplu iğne deliği kadar bile kuru yerin k...
   Gusülde Vesvese
   Gusülde Vesvese
   Gusülde vesvese, şeytanın insanı yanıltarak yaptığı ibadetten haz almaması için şeytanın başvurduğu bir oyunudur. Vesveseye kapılan kişi yanlışsız v...
   Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
   Gusül Abdesti Nasıl Alınır Kadın
   Adet Bittikten Sonra Gusül Abdesti
   Gusül Abdestini Bozan Şeyler
   Gusül Abdesti Nasıl Bozulur
   Gusül Abdestinin Farzları
   Namaz Abdesti
   Gusul
   Gusül Abdesti Ve Hayız Abdesti Ayrı Mı Alınıyor?
   gusül abdesti almadan önce dişlerimi kürdanla temizlemeden önce çekirdek yemiştim
   Islerım Rast Gıtmıyor
   Hakkımızda
   Gizlilik Politikası
   Çerez (Cookie) Politikası
   Güvenlik Politikası
   Bizimle İletişime Geçin
   Forumlar
   Site Haritası
   Feed
   Son Forum Konuları
   Namaz Abdesti
   Gusul
   Gusül Abdesti Ve Hayız Abdesti Ayrı Mı Alınıyor?
   gusül abdesti almadan önce dişlerimi kürdanla temizlemeden önce çekirdek yemiştim
   Islerım Rast Gıtmıyor
   Yardım Sayfaları
   Hakkımızda
   Gizlilik Politikası
   Çerez (Cookie) Politikası
   Güvenlik Politikası
   Bizimle İletişime Geçin
   Forumlar
   Site Haritası
   Feed
   Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
   Ağustos - 2023